Szkolenia dla managerów i artystów

Jak wynika z badania opublikowanego przez Narodowego Centrum Kultury - "Ogólnopolska Konferencja Kultury - wsparcie dla twórców i artystów. Prespektywa Międzynarodowa." (13.03.2017) największe deficyty polscy artyści mają na nie na poziomie wykonawczym czy kompozycyjnym, ale w umiejętnościach związanych z przedsiębiorczością, marketingiem międzynarodowym, wiedzą o prawach własności intelektualnych.

Jeśli o managerów muzycznych chodzi wymienia się tu min. brak odpowiednich umiejętności potencjalnych managerów muzycznych, brak kształcenia zagranicznego. Naszym zdaniem nie ma również ogólnopolskiej bazy danych managerów muzycznych.

Celem szkoleń będzie nauczenie artystów muzyków jak stawiać sobie cele artystyczne i marketingowe, jak je realizować, jakie są około muzyczne aspekty kariery takie jak wizerunek sceniczny, programowanie kariery muzycznej, lewarowanie dorobku artystycznego, promocja i reklama, organizowanie tras koncertowych, negocjacja warunków finansowych, modelowanie myślenia o muzyce i wychodzenie ze strefy komfortu, dostępne programy wsparcia dla branży kreatywnej, festiwale show cas'owe i targi muzyczne na świecie.

Powstanie rownież baza danych managerów z możliwością kontaktowania zespołów i managerów. Zakładamy, że po szkoleniach uda się uzupełnić deficyty, a na pewno podnieść poziom świadomości artystów muzyków i managerów na progu swojej kariery.

Rekrutacja do programu rusza 01.06.2018 i trwa do 10.10.2018.

Udział w programie jest bezpłatny. Ilość miejsc: 30.

Wypełnij formularz zgłoszenia

maksymalnie 500 znaków

maksymalnie 300 znaków

maksymalnie 300 znaków

maksymalnie 200 znaków

maksymalnie 300 znaków

Akceptuję Regulamin