Fotogramy

Fotogramy to tytuł wystawy Pracowni Fotograficznych Technik Obrazowania. Jest to wybór prac wykonanych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta , Katedry Sztuki Mediów w Pracowni Technik Obrazowania Fotograficznego prowadzonej przez prof. ASP Czesława Chwiszczuka, as. Rafała Warzechę i lab. Stanisława Sielickiego.

Prezentowane fotografie są kompozycjami utworzonymi bez pośrednictwa aparatu fotograficznego bezpośrednio na światłoczułym materiale, różnymi technikami jak; luksografia, chemigrafia, lumino-grafia, cliche'-verre lub ich połączonych kombinacji. Fotogramy w oryginale są formatu A-4, do celów wystawienniczych zostały zeskanowane i wydrukowane cyfrowo w formacie A-1.

Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy artystycznej między Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu a organizatorami Bass & Beat Festival.